AANSLAG IN WENEN HEEFT NIETS MET ISLAM TE MAKEN

Bakia Mahboob

Onlangs zijn er onschuldige mensen in Wenen, in naam van de islam, op brute wijze vermoord door gewelddadige extremisten. Eerder werden we al geconfronteerd met de moord en onthoofding van Samuel Paty en de aanslag in Nice. De vraag is nu of de  islam écht zo bruut is.

Na een onderzoek naar wat de Koran precies zegt over het doden van de medemens, kan het volgende geconcludeerd worden. De islam geeft geen toestemming om te doden, noch wordt het doden van de medemens gerechtvaardigd. Op het gebied van oorlogsvoering heeft de islam dit alleen als middel tot zelfverdediging toegestaan. 

De gruweldaden die tegenwoordig door zogenaamde Jihadisten worden uitgevoerd zijn volledig in strijd met de islamitische leerstellingen. Islam staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en iedereen die anders beweert handelt in strijd met de leerstellingen van de Koran en in strijd met het nobele karakter van de profeet van de islam.

“Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan.” 

– Koran: hoofdstuk 22, vers 40

In het bovenstaande vers vermeldt Allah duidelijk dat toestemming voor oorlogsvoering alléén wordt gegeven aan die mensen aan wie oorlog met geweld is opgelegd. Maar als ik de oorlogen analyseer waarbij moslims tegenwoordig betrokken zijn, dan kan ik als moslim concluderen, dat ze niet als religieuze oorlogen kunnen worden geclassificeerd.

We zijn ons ervan bewust dat extremisten en zogenaamde islamitische groeperingen in naam van de islam de ergste vormen van wreedheden plegen. Desalniettemin maakt het eerder geciteerde Koranvers duidelijk, dat dergelijke handelingen absoluut niet door de islam worden toegestaan of gerechtvaardigd. Het is buitengewoon triest dat de islam, de religie van vrede, hoop, harmonie en broederschap de dupe is geworden van terroristische aanslagen die op geen enkele wijze door de Koran worden gerechtvaardigd.

Spanning & angst

De gevolgen van de gruwelijke daad in Wenen hebben ervoor gezorgd dat de spanningen tussen de islamitische wereld en het Westen zijn toegenomen. Ongetwijfeld spelen de media een grote rol  bij het opwekken van angst en het vergroten van deze kloof. De media zou haar macht op verantwoorde wijze kunnen gebruiken – als een goede kracht en als een kracht voor vrede. Het zou de wereld moeten laten zien wat de ware islam inhoudt, in plaats van zich te focussen op de genadeloze daden van een minderheid die de naam van de Islam misbruikt.

Naastenliefde 

Om alle vormen van extremisme uit te bannen en wederzijds begrip en tolerantie aan te moedigen is samenwerking onontbeerlijk. De moord op Samuel Paty en de golf van terroristische aanslagen door zogenaamde Jihadisten in de afgelopen tijd hebben grote schade toegebracht aan de mensheid. In plaats van geweld aan te nemen of op te roepen tot boycots, had de moslimwereld hierop kunnen reageren door meer te gaan bidden en zegeningen voor de profeet Mohammed af te smeken. Échte moslims  houden van anderen, ongeacht hun achtergrond of overtuiging, zoals een moeder van haar kind houdt. Dit is de puurste vorm van naastenliefde.

Moslims zouden moeten proberen zichzelf geestelijk en moreel te hervormen en in de voetsporen van de profeet Mohammed te treden, die door Allah werd gezonden als een bron van eeuwige genade voor de hele mensheid. Ze moeten proberen het nobele karakter van de profeet te weerspiegelen en een constructieve dialoog  aangaan met regeringen, lokale autoriteiten en buurtgenoten om de behoefte aan tolerantie en empathie in de samenleving te bevorderen.

This Post Has 42 Comments

  1. Nnwaoc

    zidovudine 300 mg brand – buy generic zyloprim 100mg

Leave a Reply