SYLLABUS NEDERLANDS

Statuten

41. Onder leiding van de Sadr voert de algemene secretaris alle correspondentie uit met verschillende afdelingen van Ladjna Imaillah in het land.

42. De algemene secretaris is belast met het centrale kantoor.

43. a) Het is de taak van de algemene secretaris om alle gegevens in te vullen volgens de aanwijzingen van de Sadr Ladjna Mulk.

b) De kantoorgegevens van Ladjna Imaillah worden na haar benoeming beschermd en doorgegeven aan de nieuw gekozen Sadr. Madjlis Amila Mulk beslist na een periode van één jaar welke officiële registers moeten worden bijgehouden en welke worden weggegooid. Op dezelfde manier moet Madjalis/Lokaal and Sectors/ Halqas toestemming vragen aan Madjlis Amila Mulk voor het bijhouden of weggooien van het archief.

44. Het is de taak van de algemene secretaris om een register bij te houden van de werkzaamheden van Madjlis Amila Mulk en de betrokken leden en de betrokken afdelingen in kennis te stellen van de besluiten die hen aangaan.

45. Het is de taak van de algemen secretaris erop te toe te zien dat de richtlijnen van de Sadr worden uitgevoerd en in dit verband de nodige herinneringen te doen.

46. De algemene secretaris brengt elke maand verslag uit over haar werk aan de Sadr Ladjna.

47. De algemene secretaris probeert de inactieve Madjalis te activeren.

48. In de Djama’ats, waar ten minste drie (3) Ladjna-leden zijn, maar er geen Ladjna Madjlis is gevestigd, neemt de algemene secretaris zo nodig maatregelen om Madjlis daar te vestigen.