ALS MOSLIMA LEVEN IN DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ?

Mijn naam is Abida Mahmud-Chowdhrie, geboren in 1980 in Den Haag. Ik heb mijn HBO diploma (Informatie, Dienstverlening en Management) gehaald en ben nu werkzaam in de bibliotheek. Ik ben moeder van drie kinderen en werk als vrijwilliger voor verschillende liefdadigheidsinstellingen. Daarnaast ben ik lid van de Ahmadiyya Moslim vrouwenvereniging Ladjna Ima’illah. En ik wandel graag met ommetje.

Ik ben een moslima en ik heb een islamitische opvoeding gehad. Op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om een leven te leiden volgens de islamitische leerstellingen. Ik koos er bewust voor om van de Islam mijn identiteit te maken. Ik probeer te leven volgens de leerstellingen van de Islam, zoals deze door de profeet Mohammed, vrede zij met hem, werden verteld, gepraktiseerd en geleerd aan zijn volgelingen.

Mijn zoektocht naar de ware Islam, zoals geleerd door de profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft mij geleid naar een verlangen om mezelf te blijven hervormen, mezelf te blijven ontwikkelen, zelfreflectie te doen, en te verdiepen in de bron; namelijk in de leerstellingen zoals deze 1400 jaar geleden werden geleerd.

Waarom ik voor een levenswijze kies dat zo oud is? Door de eeuwen heen is de mensheid vergeten wat de zin van het leven is. Dat is een vraag die we allemaal wel eens aan onszelf stellen. Vooral in de wereld waarin we nu leven, waarin materialisme en individualisme worden gepromoot, blijft deze vraag voor velen onbeantwoord. Ik heb ervaren dat de antwoorden op de vragen over de zin van het leven in de Islam altijd met elkaar in harmonie zijn. De Islam brengt mij rust.

Buitenshuis zie je dat ik een moslima ben, dat komt door mijn hoofddoek. Het dragen van een hoofddoek is een bevel van God. En omdat ik mij identificeer met de Islam, draag ik een hoofddoek. Het is mijn manier om mijn liefde voor God tot uiting te brengen. Door de Islam heb ik ervaren, dat wat God beveelt uit liefde is, en dat is voor mij de reden om te proberen zijn bevelen te volgen en te gehoorzamen.

Het dragen van een hoofddoek is niet makkelijk. Toen ik nog geen hoofddoek droeg, zei een dierbare vriendin van mij: ‘Wat is makkelijker? Een hoofddoek dragen, of geen hoofddoek dragen? Het is aan jou wat jij kiest!’ Ik koos voor het moeilijke, maar niet het onmogelijke pad. Door het dragen van een hoofddoek heb ik mijn identiteit gevonden als moslima in de maatschappij.

This Post Has 47 Comments

Leave a Reply