CORONA EN MENTALE GEZONDHEID

Aemun Ahmad

We kunnen het niet ontkennen: COVID-19, ook wel bekend als het Coronavirus, heeft ons leven omgegooid en we hebben allemaal ontzettend snel aan een andere levensstijl moeten wennen. Het effect dat dit virus op de wereld heeft gehad, is extreem. Veel landen zijn in een totale lockdown gegaan, de economieën hebben zwaar geleden, wat ertoe leidde dat werknemers werden ontslagen en gezinnen hun bestedingsgedrag ingrijpend moesten veranderen. Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen overleden en kampen de overlevenden met lichamelijke gezondheidscomplicaties. Maar er is nog een ander aspect waarop dit virus een enorme impact heeft gehad. Dat is namelijk onze mentale gezondheid.

Volgens statistieken van het ‘Institute for Health Metrics and Evaluation’, leden wereldwijd in 2017 ongeveer 792 miljoen mensen aan een mentale stoornis, dat is maar liefst 10% van de wereldbevolking. Er vallen veel stoornissen binnen dit classificatie, maar de bekendste zijn angst- of paniekstoornis, bipolaire stoornis en natuurlijk depressie. Het is gemeld dat in Nederland, ongeveer 739.000 mensen aan depressie leden in 2017 en 1.09 miljoen mensen aan een angst- of paniekstoornis. Deze stoornissen hebben veel oorzaken, maar in deze huidige onzekere tijden is een ding zeker: het Coronavirus heeft een ingrijpend effect gehad op de geestelijke gezondheid van zowel degenen die psychisch gezond waren als degenen die al te maken hadden met mentale gezondheidsproblemen. Een peiling van Ipsos laat zien dat 1 op de 3 mensen in Nederland stress ervaart sinds de uitbraak van het coronavirus. Dit is een tijd waarin meer mensen dan ooit angst of stress ervaren.

De belangrijkste redenen waarom mensen stress ervaren en meer psychische problemen hebben zijn de financiële problemen en eenzaamheid dat het coronavirus veroorzaakt heeft. Deze twee factoren hebben een behoorlijk groot invloed op de mentale gezondheid van een individu. Door de lockdown hebben veel mensen zichzelf moeten isoleren, waardoor gevoelens van eenzaamheid en verlies van contact met de buitenwereld ontstaan. Dit leidt tot het ontstaan van mentale stoornissen zoals angst of depressie en het kan moeilijk zijn om hier mee om te gaan.

De leider van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Moge Allah zijn Helper zijn), heeft tijdens de virtuele vergadering met de Majlis-e-Amila (Nationale bestuur) van Canada op 3 oktober 2020, advies gegeven over hoe wij deze gevoelens van eenzaamheid kunnen bestrijden en andere Djama’at leden kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Hazur (Moge Allah zijn Helper zijn) heeft het volgende advies gegeven:

“Veel Ahmadi Moslims zijn het meeste tijd van de dag thuis vanwege COVID-19 beperkingen en dit kan leiden tot het ontstaan van frustraties en psychische problemen

zoals depressie. Het is uw plicht om contact met hen op te nemen en proberen te bemoedigen en hen te steunen. Verder moeten de Nationale Amila-leden persoonlijk contact houden met Amila-leden op lokaal en regionaal niveau. In plaats van hen alleen te bellen voor vergaderingen of om rapporten te krijgen, moet u persoonlijke vriendschappen met ze opbouwen. Als ze zien dat u oprecht om hen geeft, zullen ze van nature gemotiveerd worden om hun dienstbaarheid te vergroten en hun taken beter te vervullen.”

Hazur (Moge Allah zijn Helper zijn) heeft ons dus het advies gegeven om contact te houden met elkaar en voor elkaar te zorgen. Dit kan helpen met het bestrijden van gevoelens van eenzaamheid. Contact houden kan in verschillende vormen plaatsvinden, zoals elkaar bellen of een bericht sturen aan degenen die u lang niet heeft gesproken.

Ladjna Nederland heeft ook enkele maatregelen genomen tijdens dit pandemie. Zo worden er elke maand door afdeling Ta’lim en Tabligh Zoom Seminars georganiseerd, die gaan over onderwerpen als bijvoorbeeld ‘Adam en Eve’ en ‘Racisme, Law & Order’. Deze educatieve seminars brengen mensen bij elkaar en geeft hen de kans om meer te leren over o.a. het Islamitische perspectief op allerlei kwesties en debatten die tegenwoordig plaatsvinden.

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft ook tips gegeven om voor de mentale gezondheid te zorgen als u thuis bent. Zij adviseren om te zorgen voor een structuur in uw dagindeling, zodat het lijkt alsof uw leven zo normaal mogelijk verloopt. Daarnaast adviseren zij om voldoende slaap te nemen, deel te nemen aan activiteiten die u leuk vindt en veel stilzitten voorkomen. Dat is vooral het geval bij degenen die nu van thuis werken. Neem pauzes door beweegactiviteiten of een korte wandeling. Dit heeft ook een positief effect of uw concentratie en tijdens het sporten geven de hersenen dopamine en endorfine af, wat een gelukkig gevoel geeft. Dit kan worden gebruikt om stress en depressie te voorkomen.

Als laatst heeft Huzuur (Moge Allah zijn Helper zijn) in het vrijdagpreek van 10 april 2020 herhaaldelijk druk gelegd op het belang van gebed. Huzuur heeft gezegd:

“Ik zal vandaag opnieuw herhalen dat in deze huidige tijd, schenk bijzondere aandacht aan gebeden, schenk aandacht aan gebeden, schenk aandacht aan gebeden! Moge Allah de Almachtige de Djamaat in elk aspect beschermen – op individuele basis en als gemeenschap. Moge Allah mij en jullie allemaal in staat stellen om te smeken en deel te nemen aan de zegeningen van de aanvaarding van ons gebeden.”

Huzuur herhaalt drie keer dat wij bijzondere aandacht moeten schenken aan het gebed. Wij moeten de adviezen van de regering volgen omdat Huzuur daar ook nadruk op heeft

gelegd, en we moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij allemaal zowel psychisch als mentaal beschermd zijn tegen dit virus.

Sources:

Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018. (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool ) https://ourworldindata.org/mental-health

https://www.hartstichting.nl/nieuws/is-coronavirus-reden-tot-zorg-voor-hartpatienten/risicofactoren-en-coronavirus/stress-en-corona

https://www.alislam.org/press-release/national-majlis-e-amila-canada-have-honour-of-virtual-meeting-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/

https://www.alislam.org/friday-sermon/2020-04-10.html#full-text

https://www.hartstichting.nl/nieuws/is-coronavirus-reden-tot-zorg-voor-hartpatienten/risicofactoren-en-coronavirus/stress-en-corona

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/mentale-gezondheid

This Post Has 71 Comments

Leave a Reply