SYLLABUS NEDERLANDS

Huisdecor en creatieve activiteiten in een budget!

Het echte doel van Hazrat Musleh Maudra bij de oprichting van deze afdeling was om werk te bieden aan behoeftige vrouwen, zodat ze hun levensstandaard kunnen verbeteren. Hazrat Musleh Maudra verklaart:

“Niemand mag stil blijven staan. In ons land mag niemand inactief blijven. Iedereen moet hard werken, vaardigheden leren en, als dat nodig is, niet afhankelijk zijn van anderen.”

Statuten

95. Met toestemming van Sadr Ladjna Imaillah Mulk maakt secretaris San’at wa Dastkari regelingen voor het houden van tentoonstellingen van handwerk, met als doel Ahmadi-dames bekwaam te maken en inactiviteit uit te roeien.

96. Secretaris San’at wa Dastakari is verantwoordelijk voor het regelmatig bijhouden van de boekhouding van tentoonstellingen.

97. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris San’at wa Dastkari om bij de Madjlis Amila Mulk jaarlijks een jaarverslag op te stellen en in te dienen over de tentoonstellingen die in de loop van het jaar in de plaatselijke Madjalis zijn gehouden.

98. Het is de plicht van secretaris San’at wa Dastkari dat zij de leden van Ladjna voortdurend zal herinneren aan tentoonstellingen en manieren en ideeën zal bedenken om het werk van haar afdeling met voortdurende inspanningen te verbeteren.

99. Secretaris San’at wa Dastkari heeft de bevoegdheid om de voorbereiding van dergelijke artikelen die de moeite waard en winstgevend zijn, te regelen.