Charlie Hebdo publiceert nogmaals provocerende spotprenten van profeet Mohammed

Bakia Mahboob

In 2015 werd Frankrijk het doelwit van barbaarse aanslagen. De oorzaak hiervan was de publicatie van de spotprenten van de profeet Mohammed. Twaalf redactieleden werden om het leven gebracht. Nu, vijf jaar later, publiceert het satirische Franse weekblad opnieuw de provocerende spotprenten. Zal dit leiden tot een vreedzame samenleving of zal het onenigheid bevorderen?

Humane principes

De beslissing van het tijdschrift Charlie Hebdo om deze aanstootgevende spotprenten te herdrukken is buitengewoon betreurenswaardig. De gruwelijke aanslagen die destijds hebben plaatsgevonden, waren ‘een aanslag op de mensheid’. Dergelijke spotprenten of cartoons, of ze nu in Frankrijk of elders worden gedrukt, zijn al jaren een bron van verdriet en leed voor vreedzame moslims over de hele wereld.

We kunnen ons afvragen of degenen die dergelijke cartoons publiceren en ervoor hebben gekozen hun vrijheid van meningsuiting op deze manier tot uitdrukking te brengen beseffen dat waarden zoals respect, waardigheid, vrede, gelijkheid, gerechtigheid, mededogen en eenheid binnen onze toch al kwetsbare samenleving, hiermee niet worden bevorderd. Zal het plaatsen van deze cartoons leiden tot een betere wereld? Het antwoord is beslist nee.

Ik zal een voorbeeld geven: stel je voor dat iemand een bewerkte afbeelding van je moeder, vader of een andere geliefde online publiceert voor miljoenen, misschien wel miljarden mensen en hen hiermee in een vernederende, beledigende of denigrerende positie brengt. Zou je gekwetst zijn of zou je het vrijheid van meningsuiting noemen?

Omdat je van deze persoon houdt, ben je natuurlijk gekwetst en voel je emotionele pijn. Je krijgt het gevoel dat jouw dierbare oneerbiedig en met minachting is behandeld en dat er onrecht tegen hen is gepleegd.

Op gelijke wijze hebben moslims immens veel liefde en respect voor Mohammed, Jezus en alle boodschappers van God. Als gevolg van deze liefde voelen moslims diepe droefenis en pijn als ze dit soort cartoons zien. Net als in het bovenstaande voorbeeld hebben veel moslims het gevoel dat hun dierbaren oneerbiedig en met minachting zijn behandeld en dat hen onrecht is aangedaan.

Een voorbeeldige reactie

Ondanks de pijn en boosheid die men voelt is het absoluut niet toegestaan om het recht van een individu om deze cartoons te plaatsen, met dwang of geweld te beperken. Zowel vanuit het kader van de internationale mensenrechten als de zuivere leerstellingen van de Islam is het niet toegestaan om op enige wijze geweld te gebruiken bij deze vormen van meningsuiting.

Het is aan de moslims om hierin het voorbeeldige karakter van de profeet Mohammed te illustreren, die naar deze wereld werd gestuurd als een bron van genade en mededogen voor de hele mensheid. Hij is een voorbeeld van vrede en tolerantie voor iedereen.

De heilige koran gebiedt in hoofdstuk 16 vers 126 dat we met wijsheid, rede en geduld moeten reageren; “Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze.”

Iedere moslimorganisatie of groep die dwang gebruikt, handelt in strijd met de praktijk van de profeet Mohammed. Hoe ironisch is het dat sommige moslims, onder het voorwendsel van het hooghouden van de eer van Mohammed, het vreedzame, tolerante en liefdevolle voorbeeld vergeten dat de profeet achterliet voor de moslims.

Kalifaat van vrede, Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Toen de spotprenten voor het eerst werden gepubliceerd, veroordeelde het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap deze en zei:

“We vertellen de wereld dat elke vorm van ordinaire uitdrukking over een heilige persoon van welke religie dan ook op geen enkele manier vrijheid inhoudt. U bent blijkbaar voorstander van democratie en vrijheid van meningsuiting, maar speelt met de gevoelens van anderen; dit is noch democratie, noch vrijheid van meningsuiting. Alles heeft een limiet en een bepaalde gedragscode. Net zoals er in alle beroepen gedragscodes zijn, is er ook een gedragscode in de journalistiek. Net zoals wat voor soort regering er ook is, het heeft zijn eigen regels en voorschriften. Vrijheid van meningsuiting betekent zeker niet dat sentimenten worden gekrenkt. Als dit de vrijheid is waar het Westen trots op is, dan leidt deze vrijheid niet tot vooruitgang, maar tot verval“.

Tijdens een andere vrijdagpreek vermeldde hij:

“In de huidige periode draagt de media een grote macht met zich mee – als het onverantwoordelijk wordt ingezet, kan het wanorde aanwakkeren en onnodig provoceren, maar als het verantwoordelijk wordt ingezet, kan het een grote rol spelen bij het creëren van vrede en harmonie in de samenleving.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sloot zijn preek af door te bidden voor wereldvrede en herhaalde dat moslims alleen door middel van oprechte gebeden op dit soort belachelijk makende pogingen moeten reageren.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *