SYLLABUS NEDERLANDS

101. Secretaris Isha’at is verantwoordelijk voor de bekendheid van de activiteiten van Ladjna Ima’illah Mulk en de uitstekende activiteiten van de Majalis.

102. Secretaris Isha’at is verantwoordelijk voor het drukken en publiceren van nieuwsbrieven, gazettes, tijdschriften en boeken die Ladjna Ima’illah Mulk besluit te publiceren.

103. Secretaris Isha’at houdt de inkomens- en uitgavenrekening bij van alle literatuur die is gepubliceerd onder Lajna Ima’illah Mulk.

Opmerking: Er moet een commissie van drie (3) leden worden gevormd in de Majalis waar Isha’s wordt ondernomen, om te inspecteren en te beoordelen of het materiaal voor publicatie geschikt is voor dit doel.