Khidmate Khalq betekent dienst van de hele mensheid zoals Hazrat Musleh Maud (ra) heeft verklaard:

Door Khidmate Khalq bedoel ik niet de dienst van Ahmadis of Moslims alleen, eerder betekent het dienst van de gehele schepping van Allah, zonder onderscheid van godsdienst of natie, in de mate dat zelfs als een vijand in moeilijkheid is, u hem zou moeten helpen. Dit is het ware gevoel van Khidmate Khalq. (30 oktober 1952 – Al Fazl 1 november 1952)

Richtlijnen voor het baden van de overledene

NL

Richtlijnen voor het baden van de overledene

Urdu

Statuten

60. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq dat zij aandacht moet besteden aan het onderwijzen van vaardigheden aan de vrouwen van behoeftige gezinnen.

61. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq dat zij probeert om binnen de leden respect voor hard werken en inspanning in te brengen.

62. Secretaris Khidmate Khalq moet aandacht besteden aan het gratis onderwijs van behoeftige kinderen en er moeten klassen voor hen worden georganiseerd.

63. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq om de leden eraan te herinneren rekening te houden met de behoeften van hun buren. In de Heilige Koran is er een gebod te geven aan familieleden. In dit verband heeft Hazrat Khalifatul-Masih Vaba  in zijn vrijdagpreek van 1  juni 2007 verklaard: “Behandel je naaste familieleden goed, niet alleen degenen met wie je goede relaties hebt en degenen die je leuk vindt. Je moet zelfs degenen die je niet bevallen goed behandelen en zelfs waarvan de aard het niet met je eens is”. (AL FAZL 17 juli 2007).

64. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Khidmate Khalq om dergelijke maatregelen te nemen die de leden aansporen, de wens om de arme en behoeftige vrouwen te helpen. Om dit doel te bereiken, zal de secretaris Khidmate Khalq regelingen bedenken ten behoeve van de schepping van God. Bovendien zal zij proberen de werkloosheid onder vrouwen uit te roeien, zodat zij zelfredzaam kunnen worden.

De afdeling maatschappelijke dienstverlening is opgericht om steun te bieden aan behoeftigen, zonder onderscheid te maken tussen ras, religie of nationaliteit. Deze afdeling richt zich niet alleen binnen de Gemeenschap op het helpen van andere leden, maar ook op externe hulpverlening. Dit gebeurt onder andere door middel van gebed, donaties, vrijwilligerswerk en petities.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft een eigen hulporganistatie opgericht die uitrukt bij humaitaire rampen, genaamd Humanity First. Voor meer info kijkt u op humanityfirst.org.

Inzamelingsactie Voedselbank

Verschillende lokale takken van Ladjna Ima’illah Nederland organiseren in hun regio meerdere malen per jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Dit jaar is, Alhamdolillah, onze eerste nationale inzamelingsactie georganiseerd. Voor de voedselbank heeft Ladjna Ima’illah Nederland ongeveer 588 stuks houdbaar voedsel, 9 kilo banaan, 9 kilo appel, 9kilo peren en 30 stuks pers sinaasappel gegeven ter waarde van ongeveer €550.

Ladjna Ima’illah Nederland sponsort waterput in Togo

Ter viering van het 50-jarig jubileum van Ladjna Ima’illah Nederland in 2019 zal Ladjna Ima’illah Nederland verschillende projecten uitvoeren die van start zijn gegaan. Een van de projecten, de bouw van het waterput in Afrika, is goedgekeurd door Hazrat Khalifatul Masih Vaba.

Alhamdolillah, zijn wij geslaagd om Humanity First te benaderen en na enkele gesprekken met hen gevoerd te hebben zijn zij akkoord gegaan met het graven van een put. Door de Genade van Allah is het eerste waterput in Togo aangelegd door Ladjna Ima’illah Nederland. De opbrengst voor dit doel is geschonken aan het eind van de maand juli 2014. Moge Allah het waterput een bron van comfort, vrede en vooruitgang maken voor de lokale bevolking van Togo en een bron van Allah’s Genade voor Ladjna Ima’illah Nederland, amin!