SYLLABUS NEDERLANDS

Mubarak Moskee Den Haag,HMF Circulaire -Nederlands Nederland

Gebouwd met de financiële offeringen van Ladjna Ima’illah

Financiële Opoffering

HMF Circulaire - Urdu

Het belang van het bouwen van de moskeeën

HMF Circulaire - Nederlands

Het belang van het bouwen van de moskeeën

LPF Circulaire

Statuten

65. Secretaris Mal is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële rekeningen van Ladjna Imaillah Mulk.

66:

    1. Secretaris Mal is verantwoordelijk voor de opstelling van een jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven voor de periode van het begrotingsjaar van 1 oktober tot en met  30 september.
    2. Zij stelt een volledig verslag samen van de ontvangsten van Chandas en houdt deze op kantoor veilig bij.

67. Secretaris Mal is verantwoordelijk voor de organisatie van de verzameling van de voorgeschreven Ladjna Chanda van alle Madjalis en legt aan de Sadr de namen voor van de Madjalis die wanbetalers zijn bij de betaling van Chandas.

68. Secretaris Mal is ook verantwoordelijk voor de indiening aan de Sadr van de namen van de leden die wanbetalers zijn bij de betaling van Chandas. Ze zal Madjalis er voortdurend aan herinneren dat 100% van hun leden Chanda zou moeten betalen.

69. Secretaris Mal correspondeert met Ladjna Madjalis in alle aangelegenheden die verband houden met de verzameling van Chandas.

70. Secretaris Mal is verantwoordelijk voor het verkrijgen van middelen uit alle rekeningen van Ladjna Imaillah Mulk met haar handtekening samen met die van de Sadr Ladjna Mulk.

71. Het is de taak van secretaris Mal om de beoordeling van de jaarlijkse begrotingen van alle bijkantoren van Ladjna Madjalis in het begin van het jaar te organiseren en hun staat van dienst bij te houden.

72. Secretaris Mal legt elke maand de staat van inkomsten en uitgaven van de Chanda van Ladjna Imaillah Mulk voor aan Majlis Amila Mulk.

73. Het is de plicht van de secretaris Mal Mulk om toezicht te houden op de rekeningen van Ladjna Imaillah Mulk (met inbegrip van die van de ondergeschikte Majalis) en deze nauwkeurig te handhaven.

    1. Het valt onder de verantwoordelijkheid van secretaris Mal Mulk dat de Hissa Markaz (Reservefonds/Markaz Share) jaarlijks wordt betaald, wat 25% van Chanda Majlis Ladjna en Nasirat bedraagt.
    2. Secretaris Mal Mulk wijst 25% van Chanda Madjlis Ladjna en Nasirat (subsidie) toe aan regio/district en Madjalis, rekening houdend met hun respectieve behoeften.
    3. Volgens de goedgekeurde begroting mag het gebruik van het overschot/de besparing na uitgaven pas plaatsvinden nadat de goedkeuring is verkregen van Hazrat Khalifatul-Masihaba. Evenzo moeten de Madjalis,  madjlis Amila Mulk toestemming vragen alvorens gebruik te maken van de overtollige uitgaven.