Syllabus en Werkboeken

Circulaire

Programma’s

Nasirat Helpdesk

Statuten

85. Nasiratul-Ahmadiyya is een hulporganisatie van Ladjna. Overal waar er drie of meer Nasirat in een Madjlis zijn, wordt de organisatie van Nasiratul-Ahmadiyya opgericht door Sadr Madjlis en wordt een secretaris Nasirat benoemd. De echte verantwoordelijkheid van het maken van de Nasirat actief is op de Sadr Madjlis. Ze moet de afdeling Nasirat nauwlettend in de gaten houden en hen voortdurend begeleiden.

86. Wanneer een meisje 7 jaar oud is, zal zij lid zijn van Nasiratul-Ahmadiyya.

87. De Nasirat wordt verdeeld in drie klassen:

  • Graad III van 7, 8, 9 jaar
  • Graad II van 10, 11, 12 jaar
  • Graad I van 13, 14 en 15 jaar

88. Secretaris Nasirat maakt een Amila-team van Nasiratul-Ahmadiyya. Secretaris Nasirat is verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van Nasirat-programma’s.

89. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Nasirat om toezicht te houden op het feit dat alle Nasirat-meisjes Chanda betalen volgens het voorgeschreven tarief en ook toezicht houden op het feit dat Chanda Waqfe Jadid regelmatig wordt ingezameld. Als in plaats van de Lajna functiehouder, elke andere Djama’at functiehouder verantwoordelijk is voor het verzamelen van Chanda, moeten ze op het ontvangstbewijs registreren dat de Chanda uit Nasirat komt.

  • a) Secretaris Nasirat moet een begroting te maken en een team te maken om de Chanda te verzamelen, ook al is de Markazi begroting zal hetzelfde zijn.
  • b) Assistent Nasirat Shoba Mal moet een nota van Chanda verzameld te houden, maar het bedrag zal op de Lajna account blijven.

90. Voor elke graad moet een examen worden ingesteld op basis van de syllabus en er moet moeite gedaan worden om ervoor te zorgen dat het maximum aantal Nasirat aan het examen deelneemt.

91. Er moeten educatieve en fysieke wedstrijden worden georganiseerd.

92. Het is de taak van secretaris Nasirat om in elke Madjlis lid van Ladjna aan te stellen om toezicht te houden op Nasirat.

93.

  • a) De nadruk moet worden gelegd op de religieuze en morele opleiding van de meisjes.
  • b) Er moeten noodzakelijke middelen worden aangenomen voor de intellectuele vooruitgang van Nasirat.

94. Secretaris Nasirat (Madjlis) dient haar verslag elke maand aan haar Sadr Madjlis voor te stellen. Geen rapport zal worden aanvaard zonder de handtekening van Sadr Madjlis.