Ladjna Ima’illah werd opgericht in 1922 door de tweede Khalifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad vanuit de visie, dat vrouwen een gelijkwaardige rol dienen te spelen bij de opbouw van de Gemeenschap en de verbetering van de samenleving. De tweede Khalifa (geestelijk leider)  illustreerde deze visie met de volgende woorden:

“Vrouwen vormen van de vier muren van een huis twee muren. Als twee muren instorten, zal het dak dan blijven staan?  Nee. Vrouwen, voor u is een belangrijke taak weggelegd.”