De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een dynamische, snel groeiende internationale beweging binnen de islam. Opgericht in 1889, overspant zij meer dan 206 landen met tientallen miljoenen leden. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias is gekomen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (as) (1835-1908) uit Qadian. Ahmad (as) beweerde de metaforische tweede komst van Jezus (as) van Nazareth en de goddelijke gids te zijn, wiens komst werd voorspeld door de profeet van de islam, Mohammed (vzmh). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad (as) net zoals Jezus (as) heeft gezonden, om een eind te maken aan godsdienstoorlogen, bloedvergieten te veroordelen en opnieuw instellen van moraliteit, rechtvaardigheid en vrede. De komst van Ahmad (as) heeft geleid tot een ongekend tijdperk van de islamitische opleving. Hij stootte Islamitisch fanatieke overtuigingen en praktijken af door krachtig op te komen voor de de ware en essentiële leer van de islam. Hij herkende ook de nobele leer van de grote religieuze stichters en heiligen, waaronder Zoroaster (als), Abraham (as), Mozes (as), Jezus (as), Krishna (als), Boeddha (als), Confucius (als), Lao Tzu en Guru Nanak, en legde uit hoe al deze leringen samenkomen in de ene ware islam.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale geestelijke leider, die bekend staat als de Khalifa van de islam. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad (as) zijn volgelingen aan Gods belofte om de boodschap van de islam door middel khilafat (de geestelijke instelling van opvolging na profeetschap) veilig te stellen. De Gemeenschap van mening dat alleen het geestelijke opvolgerschap van Khilafat de echte waarden van de islam kan handhaven en e mensheid kan verenigen. Vijf geestelijke leiders hebben Ahmad (as) sinds zijn dood in 1908 opgevolgd. De vijfde Khalief en het huidige geestelijk hoofd, Zijne Heiligheid de Khalifa van de islam Mirza Masroor Ahmad (aba), woont in het Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van Islamitische Kalifaat, heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nu meer dan 16.000 moskeeën, meer dan 500 scholen en meer dan 30 ziekenhuizen gebouwd. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vertaalde de Heilige Koran in meer dan 70 talen. Zij propageert de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie door middels televisiezender (MTA), het internet (alislam.org) en afdrukken (Islam International Publications). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap biedt bij verschillende rampen noodhulp via een onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie, Humanity First.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De Ahmadiyya Moslim gemeenschap is een grote internationale organisatie die desondanks persoonlijk contact onderhoudt met ieder lid. Ieder lid van de gemeenschap- man, vrouw, jong of oud- past binnen een van onderstaande verenigingen. Deze zijn in ieder land waarin de gemeenschap actief is aanwezig en werken allemaal onder leiding van de huidige Khalief. Op deze wijze neemt ieder lid deel aan activiteiten die toegespitst zijn op zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

  • Vrouwen vanaf 15 jaar: Ladjna Ima’illah
  • Meisjes van 7 t/m 14 jaar: Nasirat-ul-Ahmadiyya
  • Mannen vanaf 40 jaar: Ansar Ullah
  • Mannen van 15 t/m 39 jaar: Khuddam-ul-Ahmadiyya
  • Jongens vanaf 7 t/m 14 jaar: Atfal-ul-Ahmadiyya

ONZE WAARDEN

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de grootste islamitische organisatie die terrorisme in iedere vorm categorisch afwijst. Meer dan een eeuw geleden heeft Hazrat Mirza Gulam Ahmad (as) nadrukkelijk verklaard dat een agressieve “jihad met het zwaard” heeft geen plaats in de islam. In plaats daarvan, leerde hij zijn volgelingen een bloedeloze en intellectuele “jihad van de pen” om de islam te verdedigen voeren. Hazrat Mirza Gulam Ahmad (as) schreef daartoe meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven, gaf honderden lezingen, en was betrokken bij tal van publieke debatten. Zijn strenge en rationele verdediging van de islam veroorzaakte onrust binnen het conventionele islamitische denken. Als onderdeel van haar inspanningen om de islam te doen herleven, blijft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de leer van matigheid en terughoudendheid in het gezicht van de bittere tegenstand van delen van de islamitische wereld verspreiden. Het motto van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is:

Liefde voor iedereen, haat tegen niemand

Ook is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische organisatie die een scheiding van moskee en staat onderschrijft. Meer dan een eeuw geleden, leerde Hazrat Mirza Gulam Ahmad(as) zijn volgelingen om de heiligheid van zowel religie en overheid te beschermen door zich te ontwikkelen als rechtvaardig zielen én loyale burgers. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de Koran en het onjuist toepassen van de islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. Vandaag de dag, blijft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap blijft pleiten voor de universele rechten van de mens en de bescherming van religieuze en andere minderheden. Het benadrukt de ontwikkeling, emancipatie en onderwijs voor vrouwen.

Voor meer informatie: islamnu.nl  en alislam.org