De afdeling maatschappelijke dienstverlening is opgericht om steun te bieden aan behoeftigen, zonder onderscheid te maken tussen ras, religie of nationaliteit. Deze afdeling richt zich niet alleen binnen de Gemeenschap op het helpen van andere leden, maar ook op externe hulpverlening. Dit gebeurt onder andere door middel van gebed, donaties, vrijwilligerswerk en petities.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft een eigen hulporganistatie opgericht die uitrukt bij humaitaire rampen, genaamd Humanity First. Voor meer info kijkt u op humanityfirst.org.

Khidmate Khalq betekent dienst van de hele mensheid zoals Hazrat Musleh Maudra heeft verklaard:

Door Khidmate Khalq bedoel ik niet de dienst van Ahmadis of Moslims alleen, eerder betekent het dienst van de gehele schepping van Allah, zonder onderscheid van godsdienst of natie, in de mate dat zelfs als een vijand in moeilijkheid is, u hem zou moeten helpen. Dit is het ware gevoel van Khidmate Khalq. (30 oktober 1952 - Al Fazl 1 november 1952)

Statuten

60. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq dat zij aandacht moet besteden aan het onderwijzen van vaardigheden aan de vrouwen van behoeftige gezinnen.

61. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq dat zij probeert om binnen de leden respect voor hard werken en inspanning in te brengen.

62. Secretaris Khidmate Khalq moet aandacht besteden aan het gratis onderwijs van behoeftige kinderen en er moeten klassen voor hen worden georganiseerd.

63. Het is de plicht van secretaris Khidmate Khalq om de leden eraan te herinneren rekening te houden met de behoeften van hun buren. In de Heilige Koran is er een gebod te geven aan familieleden. In dit verband heeft Hazrat Khalifatul-Masih Vaba  in zijn vrijdagpreek van 1  juni 2007 verklaard: “Behandel je naaste familieleden goed, niet alleen degenen met wie je goede relaties hebt en degenen die je leuk vindt. Je moet zelfs degenen die je niet bevallen goed behandelen en zelfs waarvan de aard het niet met je eens is”. (AL FAZL 17 juli 2007).

64. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Khidmate Khalq om dergelijke maatregelen te nemen die de leden aansporen, de wens om de arme en behoeftige vrouwen te helpen. Om dit doel te bereiken, zal de secretaris Khidmate Khalq regelingen bedenken ten behoeve van de schepping van God. Bovendien zal zij proberen de werkloosheid onder vrouwen uit te roeien, zodat zij zelfredzaam kunnen worden.