De afdeling sport en gezondheid organiseert gedurende het jaar verschillende lezingen, activiteiten en sportprogramma’s die erop gericht zijn de fysieke en mentale gezondheid van de leden te vergroten. Onderstaand kunt u de verschillende presentaties en rapportages over de afgelopen jaren inzien.

Statuten

113. Secretaris Sihat Jismani organiseert haar werkzaamheden hoofdzakelijk op de volgende twee gebieden:

  1. De leden voorzien van de nodige informatie over hygiëne, gezondheidszorg en eerste hulp.
  2. Het bevorderen van deelname van leden aan verschillende spellen en sport- en oefenprogramma’s.

114. Waar mogelijk maakt zij regelingen voor het houden van wedstrijden van individuele spelen en toernooien.

115. Secretaris Sihat Jismani is van tijd tot tijd belast met het voeren van besprekingen in Majalis over de regels voor het behoud van een goede gezondheid.