De afdeling sport en gezondheid organiseert gedurende het jaar verschillende lezingen, activiteiten en sportprogramma’s die erop gericht zijn de fysieke en mentale gezondheid van de leden te vergroten. Onderstaand kunt u de verschillende presentaties en rapportages over de afgelopen jaren inzien.