SYLLABUS NEDERLANDS

Onderzoekcursus over: 'Het Bestaan Van God'

Articulatie van de heilige koran - nazra koran

Tadjwied​

Statuten

51. Het is de plicht van secretaris Talim om alle mogelijke maatregelen te nemen om religieus en seculier onderwijs onder Ladjna te verspreiden.

52. Secretaris Talim stelt een programma op voor de opvoeding van ongeletterde vrouwen en kinderen in de Djama’at, zodat elke vrouw en kind kunnen lezen en schrijven. Secretaris Talim zal ook herinneringen geven aan het belang van het opleiden van jongens.

53. Secretaris Talim vestigt de aandacht van Madjalis op:

  1. Het onderwijs van lezing van Heilige Koran (Nazira)
  2. Het onderwijs van vertaling van Heilige Koran
  3. Memoriseren van Salat samen met de vertaling
  4. Het lezen van boeken geschreven door de Beloofde Messiasas

54. Secretaris Talim is verantwoordelijk voor het treffen van regelingen voor de voorbereiding en het uitvoeren van onderzoeken van Ahmadi-dames volgens de door Ladjna Ima’illah voorgeschreven syllabus.