SYLLABUS NEDERLANDS

Statuten

55. Secretaris Tarbiyat zal voortdurend proberen de islamitische moraal interperteren bij de leden van Ladjna Imaillah Mulk.

56. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Tarbiyat om alle soorten Tarbiyat-kwesties, moreel, spiritueel en cultureel, te bekijken en te beoordelen.

57. Secretaris Tarbiyat zal proberen de naleving van Purdah onder de dames van debJamaat te bevorderen en kennis te nemen van elke tendens tegen deze, en de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke tendenzen niet wortel schieten onder de Djama’at dames.

58. Secretaris Tarbiyat neemt de nodige maatregelen om te kunnen zorgen dat niet-islamitische praktijken en ongezonde gebruiken hun weg naar de Djama’at-dames niet kunnen vinden.

Het belang van het systeem van Wasiyyat en waarom wij moeten deelnemen hieraan - NL

Het belang van het systeem van Wasiyyat en waarom wij moeten deelnemen hieraan - Urdu

Het Huwelijk Tarbiyat Aspecten

Rishta Nata

Leven in een Westerse samenleving met Islamitische waarden

13 kwaliteiten van de rechtvaardige dienaren van Allah - NL

13 kwaliteiten van de rechtvaardige dienaren van Allah - Urdu

Circulaire Rishta Nata

NL – Urdu