LADJNA IMA’ILLAH NEDERLAND

Ladjna Ima’illah werd opgericht in 1922 door de tweede Khalifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad vanuit de visie, dat vrouwen een gelijkwaardige rol dienen te spelen bij de opbouw van de Gemeenschap en de verbetering van de samenleving. De tweede Khalifa (geestelijk leider) illustreerde deze visie met de volgende woorden:

“Vrouwen vormen van de vier muren van een huis twee muren. Als twee muren instorten, zal het dak dan blijven staan? Nee. Vrouwen, voor u is een belangrijke taak weggelegd.”

In Nederland is Ladjna Ima’illah sinds 1969 werkzaam als de vrouwenvereniging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. Alle vrouwelijke leden van de Gemeenschap zijn lid van deze vereniging. Meisjes tussen van 7 t/m 14 jaar vallen onder Nasirat-ul-Ahmadiyya Nederland. Het doel van Ladjna Ima’illah is het bieden van een platform voor vrouwen waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten in het belang van de Islam en de mensheid.

Alleen vrouwen zelf kunnen met behulp van hun gedrag de misverstanden met betrekking tot de positie van de moslima voorkomen. Daarom is het aan hen om zelf actie te ondernemen. Deze adviezen werden door de vrouwen van onze organisatie serieus ter harte genomen, hetgeen resulteerde in de bouw van de Mobarak Moskee in Den Haag, volledig gefinancierde door de vrouwen van onze Gemeenschap. De Islam geeft vrouwen een eervolle status als dochter, zuster, echtgenote en moeder. De Islam erkent echter wel de verschillen in fysieke mogelijkheden en de verschillen in natuurlijke eigenschappen tussen man en vrouw. Hieruit voortvloeiend hebben mannen en vrouwen verschillende taken. We moeten met mannen wedijveren in goede werken en met behoud van onze vrouwelijke identiteit. Eén van de taken van een vrouw is de zorg voor haar gezin, maar deze taak beperkt haar niet tot het aanrecht. Vrouwen studeren, werken buitenshuis en nemen deel aan maatschappelijke activiteiten. Ladjna Ima’illah neemt deel aan de bestuurlijke activiteiten van de Gemeenschap.