Wat doen wij?

Het doel van deze shoba is om een overzicht te houden van het aantal vrouwelijke leden in Djamaat Nederland. In de statuten kunt u verder lezen wat dit precies inhoudt en hoe de taken van de lokale en nationale secretaris eruitzien. Verder houdt het tajnid team op elke nationale programma bij hoeveel leden aanwezig waren. U heeft ons vast weleens zien werken aan de registratietafel? Om de registratieprocedure snel en soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u op elke programma ons direct komt opzoeken met uw AIMS-kaart in uw hand, dit zal een nauwkeurige registratie verzekeren. Helaas vinden er vanwege de lockdown geen (offline) programma’s plaats op dit moment, maar wij hopen u spoedig weer te zien, Inshallah. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met uw lokale secretaris tajnid of sadr.

Tajnid presentatie opfriscursus

Statuten

 

104. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Tajnid dat zij van alle Madjalis een lijst van namen en andere gegevens van alle leden moet verkrijgen en haar gegevens over de daartoe verstrekte formulieren bij te houden.

105. Secretaris Tajnid stelt jaarlijks een verslag op over het totale aantal leden. Ze zal ook wijzen op de toename of daling van hun aantal in elke Madjlis.

106. Secretaris Tajnid stelt jaarlijks een verslag op over het aantal Nasiratul Ahmadiyya dat zich bij Lajna Ima’illah heeft aangesloten.