SYLLABUS NEDERLANDS

Statuten

110. Het is de verantwoordelijkheid van secretaris Tahrike Jadid en Waqfe Jadid om de doelstellingen van Tahrike Jadid en Waqfe Jadid breed onder de Ladjna leden te verspreiden.

111. Het is de taak van secretaris Tahrike Jadid en Waqfe Jadid om het maximumaantal Ahmadi-dames in te schrijven als bijdragers aan deze twee regelingen, namelijk Tahrike Jadid en Waqfe Jadid. Zij zal Ahmadi dames aansporen om maximale financiële offers te brengen voor beide regelingen.

112. Hazrat Khalifatul-Masih IVrh had vriendelijk de verantwoordelijkheid van Daftar III Tahrike Jadid toegewezen aan Ladjna Ima’illah. Hazrat Khalifatul-Masih IVrh, toen hij de verantwoordelijkheid van Dafter III toevertrouwde aan Ladjna Ima’illah, verklaarde hij op 5 november 1982: “Ik vertrouw dit werk toe aan Ladjna. De ervaring van Lajna’s werk is dat welke taak ze ook hun aandacht geven, ze doen hun best om de mannen te schande te maken en laat hen achter en soms slagen ze hierin”.