SYLLABUS NEDERLANDS

Statuten

116. Secretaris Umoore Talibaat moet een zijn die betrokken is bij onderwijs of kennisvergaren.

117. Secretaris Umoore Talibaat maakt regelingen voor de opleiding van ongeletterde vrouwelijke studenten.

118. Secretaris Umoore Talibaat streeft ernaar om de vrouwelijke studenten die het onderwijs na de middelbare school verlaten, weer in het onderwijs te brengen.

119. Sho’ba Umoore Talibaat streeft ernaar vrouwelijke studenten in elk land van schoolniveau tot hoger onderwijs te begeleiden en streeft ernaar hun algemene problemen op te lossen.

120. Alle zaken met betrekking tot vrouwelijke studenten worden onder toezicht van secretaris Umoore Talibaat opgelost.

121. Sho’ba Umoore Talibaat heeft invloed op het organiseren van seminars in onderwijsinstellingen over onderwerpen die verband houden met Tabligh en sociale kwesties en begeleidt vrouwelijke studenten bij hun inspanningen om de zaak van de dienstverlening aan de mensheid te bevorderen.

122. De Ahmadiyya Muslim Women’s Student Association werkt onder secretaris Umoore Talibaat.

123. De verkiezing van ambtsdragers van AMWSA vindt elk jaar plaats op het moment van de jaarlijkse Idjtema en de goedkeuring van de gekozen leden wordt verkregen bij Hazrat Khalifatul-Masih.

124. Alle functiehouders van AMWSA behoren tot de vrouwelijke studenten.

125. Secretaris Umoore Talibaat houdt een volledig overzicht bij van alle vrouwelijke studenten onder Ahmadiyya Muslim Women’s Student Association.

Opmerking: Sho’ba Umoore Talibaat wordt ook op Majlis-niveau gevestigd