WAT ZEGT DE ISLAM OVER DE SITUATIE IN FRANKRIJK?

Tooba Sheikh

Leraar onthoofd

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten is op vrijdag 16 oktober iets heel treurigs gebeurd. Een geschiedenisleraar werd in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine onthoofd na een les over vrijheid van meningsuiting.

De geschiedenisleraar liet daarbij als voorbeeld een cartoon over de Profeet Mohammed zien, die door moslims als beledigend wordt ervaren. Dit werd hem niet in dank afgenomen. De vader van een islamitisch meisje uit de klas postte na de les een woedend filmpje op social media. Enkele dagen later werd de docent neergestoken en onthoofd.

De dader is een achttienjarige Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst, die zijn daad op social media rechtvaardigde als “jihadist”. Na de aanslag werd hij door de politie doodgeschoten.

Aanslag in Nice

Nog geen twee weken na de onthoofding van de leraar Samuel Paty vindt er weer een terreuraanslag plaats op een kerk in Nice. De man die rond negen uur opdook met een mes in de Notre-Dame in Nice vermoordde drie bezoekers. De dader, een illegale Tunesiër, die werd neergeschoten door de politie ging op de brancard door met het aanroepen en prijzen van Allah. Dit is de vierde “islamitische” aanslag dit jaar in Frankrijk.

De leer van de Islam

Wat was het nut van de dader om een onschuldig persoon te doden?

Niets van wat hij deed is volgens het voorbeeld van de Islam of het voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed. Zulke barbaarse wreedheden zijn de antithese van de Islamitische leerstellingen van liefde, mededogen en tolerantie.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap staat vooraan als het gaat om het volgen van de wet die Allah door middel van de Koran en de Heilige Profeet aan ons heeft verteld. Moord wordt nergens goed gepraat in de Islam ook al wordt jouw geliefde het slachtoffer van smaad, laster en/of cartoons. De dader had aan de hand van argumenten een presentatie kunnen geven en daarin de waarheid over het mooie karakter van de Profeet kunnen belichten. Maar moord is niet de juiste manier, ook niet in de Islam.

Het is te begrijpen dat de moslims gekwetst waren, maar je kunt ook op een verstandige en fatsoenlijke manier met je gevoelens en emoties omgaan, namelijk uitleg geven met argumenten. En geduld tonen. In de tijd van de Heilige Profeet Mohammed waren er vele vijanden die hun best deden om de Heilige Profeet te beledigen. De Heilige profeet heeft altijd geduld getoond en hier niet op gereageerd. Om maar één voorbeeld te noemen: Abdullah bin Ubayy Bin Salool was één van de personen die hem onophoudelijk bespotte en beledigde. Na talloze verbale aanvallen vroeg de zoon van Abdullah bin Ubayy, die moslim was geworden, toestemming aan de profeet om zijn vader te vermoorden vanwege de kwetsende en kwaadaardige beledigingen.

De heilige Profeet verbood dit ten strengste en verklaarde in plaats daarvan:

“Ik zal je vader met mededogen en aandacht behandelen.”

Hiermee gaf de profeet een voorbeeld van verdraagzaamheid aan zijn metgezellen en alle toekomstige moslims.

Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Ook het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft gereageerd op de terroristische aanslagen in Frankrijk. Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt:

“ De moord op en onthoofding van Samuel Paty en de aanslag in Nice eerder vandaag moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Dergelijke zware aanvallen zijn volledig in strijd met de leer van de Islam. Onze religie staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en iedereen die anders beweert, handelt in strijd met de leerstellingen van de Heilige Koran en in strijd met het nobele karakter van de Heilige profeet van de Islam.

Als wereldwijd hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuig ik mijn diepste medeleven met de dierbaren van de slachtoffers en met de Franse natie. Laat het duidelijk zijn dat onze veroordeling en haat tegen dergelijke aanvallen niet iets nieuws is, maar altijd onze positie en ons standpunt is geweest. De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en zijn opvolgers hebben altijd categorisch alle vormen van geweld of bloedvergieten in naam van religie verworpen.

De gevolgen van deze gruwelijke daad hebben de spanningen tussen de islamitische wereld en het Westen en tussen moslims die in Frankrijk wonen en de rest van de samenleving verder verergerd. Wij beschouwen dit als een bron van diepe spijt en een middel om de vrede en stabiliteit in de wereld verder te ondermijnen. We moeten allemaal samenwerken om alle vormen van extremisme uit te bannen en wederzijds begrip en tolerantie aan te moedigen. Vanuit ons perspectief zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alles in het werk stellen om een beter begrip te kweken van de ware en vreedzame leerstellingen van de islam in de wereld. “

We bidden voor vrede en voor een wereld waarin alle gemeenschappen en mensen in harmonie en wederzijds respect kunnen samenleven, veilig voor de hatelijke pogingen van extremisten die proberen de verdeeldheid te exploiteren waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.

Verder zegt Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mensen moeten beseffen dat woorden verstrekkende gevolgen kunnen hebben en dus in plaats van te spreken over een ‘botsing van beschavingen’ of onnodig oplopende spanningen tussen verschillende gemeenschappen, moeten mensen afzien van het aanvallen van de religieuze leerstellingen van elkaar. Laten we allemaal, ongeacht onze verschillen, samenwerken en werken met een geest van wederzijds respect, tolerantie en genegenheid voor de vrede in de wereld en om vrijheid van geloof te bevorderen.”

____________________________________________________________

Life of Muhammad (alislam.org)

Press Ahmadiyya

This Post Has 53 Comments

Leave a Reply