BEHULPZAAM ZIJN TEGENOVER DE MEDEMENS

  • Post author:
  • Post category:Blog

Ghazala Muzaffar

“Kijk om naar een ander.”

Hoe vaak hebben wij deze woorden dit jaar al gehoord? Ik durf bijna te wedden dat minister Hugo de Jonge het elke persconferentie heeft gezegd. En terecht; Het coronavirus heeft onze hele wereld op zijn kop gezet, met alle gevolgen van dien. Horeca is gesloten, het plannen van spontane bezoekjes en uitjes is haast niet mogelijk uit angst om de virus op te lopen of iemand anders te besmetten en wij zijn met z’n allen veroordeeld om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hierdoor is de kans op eenzaamheid groot. Maar dat wisten wij natuurlijk al. De vraag is, doen wij genoeg om, in de woorden van Koning Willem-Alexander, deze ‘eenzaamheidsvirus’ te bestrijden? 

Als wij de bronnen bekijken die de Islam ons heeft gegeven, zien wij dat er een grote nadruk wordt gelegd op het helpen van anderen. Niet voor niets wordt er in de Islam gesproken over onze rechten aan Allah (Haqooq Allah) en de rechten van de medemens (Haqooq ul ibad). In de Heilige Koran lezen wij:

“En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.” (4:37)

Deze vers vertelt ons dat het niet alleen onze taak is om hulp aan te bieden aan onze vrienden en familieleden, maar ook aan onze buren, klasgenoten, collega’s en zelfs vreemden. Maar het is niet alleen de Heilige Koran die ons deze instructie geeft. Wij kunnen ook inspiratie halen uit het dagelijkse leven van de Heilige Profeet Mohammedvzmh, zijn gezegdes en zijn gewoontes. Naast zijn vriendelijk en eerlijke karakter straalde hij ook veel dankbaarheid uit. Niet voor niets heeft hij gezegd:

“Hij die niet dankbaar is jegens zijn medemens, is ook niet dankbaar jegens Allah.” (Tirmidhi)

Er bestaan verschillende manieren waarop wij anderen kunnen helpen: 

  • Eerste en belangrijkste: onze boodschap verspreiden ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’
  • Hulp bieden aan zieken en mensen in nood
  • Onderwijzen en trainen
  • Sociale dienstverlening
  • Gezelschap bieden

Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zichzelf al jarenlang vrijwillig stelt om de mensheid te dienen. Neem Humanity First bijvoorbeeld, een non-profit organisatie opgericht door onze vierde Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh. Deze organisatie heeft wereldwijd meerdere scholen, ziekenhuizen en weeshuizen gebouwd. Verder hebben wij ook een aparte afdeling voor maatschappelijke dienstverlening, welke dit jaar ook hard zijn best deed om mondkapjes te verspreiden, kaartjes te sturen en voedsel uit te delen. Waar en wanneer dan ook, onze gemeenschap is altijd bereid om aan de frontlinies te staan en andere mensen te helpen. 

Persoonlijk is dat iets waar ik heel trots op ben. Jullie ook? 

Nu we de tweede golf weer bijna achter ons laten is het een goed moment om even terug te blikken en onszelf af te vragen; wat hebben wij gedaan om anderen te helpen? Hebben wij iets kunnen doen om de last en leed van anderen te verlichten? En wat kunnen wij verder nog doen om onze naasten te helpen in deze moeilijke tijden?

Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om iets voor anderen te betekenen. In de woorden van de huidige Khalifa:

Hedendaags is de wereld een global village, aangezien elk land nu onderling verbonden is en communicatiemiddelen ogenblikkelijk zijn. Hierdoor is het nu meer dan ooit de taak van de mensdom om onderlinge broederschap en liefde tussen mensen van alle landen en geloven te bevorderen. (Inauguratietoespraak van Nasir Hospital Guatemala, 2018)

Kortom, de middelen zijn er, de kans om anderen te helpen ligt voor het rapen. Het is nu aan ons om onze verantwoordelijkheid te nemen om voor de rechten van onze medemens op te komen.