HOOFDDOEK: SPIRITUALITEIT OF ONDERDRUKKING?

Bakia Mahboob

De sluier wordt met trots en liefde door veel moslimvrouwen gedragen. De  Ahmadiyya Moslim Vrouwenorganisatie heeft stilgestaan bij de viering van de nationale World Hijab Day. Een viering van reinheid, vroomheid en bescheidenheid. 

Als we dit onderwerp nader onderzoeken ontdekken we dat de sluier niet alleen in de islam wordt voorgeschreven. Oudere heilige geschriften bevatten ook tekenen voor het dragen van de sluier. De geopenbaarde religies leren vrouwen bescheiden te zijn in hun kleding en in hun handelen. De islam kwam slechts om het aan te vullen en te perfectioneren. 

Sluier in de BijbelAls we de Bijbel bestuderen zien we dat het leert dat bescheidenheid en eerbied het sluieren van het gezicht van de vrouw eist en dat de sluier werd gebruikt door dames van hoge afkomst.

In het Oude Testament lezen we wat Rebecca deed voordat zij Isaac zag in de volgende passage:

“Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. ‘Wie is die man die ons tegemoet komt?’ vroeg ze aan de knecht. ‘Dat is mijn meester.’ Antwoordde hij.
Daarop bedekte ze zich met haar sluier.”
– Genesis: 24: 64-65 –

In het Nieuwe Testament lezen we:

“Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekte hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt,
moet ze haar hoofd bedekken.”
– 1 Korinthiërs: 11: 5-6 –

Uit deze verzen blijkt duidelijk dat de Bijbel de sluier als een vrome daad beschouwt. Maar de huidige geleerden van de Bijbel hebben zich volledig ingezet om te bewijzen dat de Bijbelse leer op geen enkele wijze de vrouw van haar vrijheid berooft. En daarom  hebben ze dit feit ontkend, omdat ze dachten dat het een last zou zijn voor vrouwen.

Sluier in de Heilige Koran
De sluier is verre van een last voor de vrouwen, maar een zegen.  Om de betekenis van de islamitische sluier goed te kunnen begrijpen moeten we de bron te bestuderen. Namelijk de Heilige Koran.

Eén van de verzen in de Heilige Koran, die het onderwerp van de sluier behandelt staat in Surah Al Nur, Hoofdstuk 24:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn (..)”
– De Heilige Koran 24:32 –

Dit vers adviseert de gelovige vrouwen om hun ogen neergeslagen te houden en hun kuisheid te bewaken als ze toevallig met mannen worden geconfronteerd. Evenzeer hebben de gelovige mannen hetzelfde gebod van God gekregen in het vers wat hieraan voorafgaat.

Dit vers luidt als volgt:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.”
– De Heilige Koran 24:31 –

Zowel mannen als vrouwen delen in gelijke mate de verantwoordelijkheid voor het observeren van dit bevel. Ze moeten beiden hun ogen neergeslagen houden. Het uiteindelijke doel van deze geboden is om reinheid in relaties te bevorderen en buitenechtelijke relaties buiten de deur te houden, zodat de komende generaties in een veilige omgeving kunnen opgroeien. En beide partners zich in moraliteit en spiritualiteit kunnen ontwikkelen.

Dus ver van het ontnemen van de rechten of vrijheid van de vrouwen tonen deze bevelen de hoge status van de moslimvrouwen. De islam beschermt zelfs de innerlijke gevoelens van de vrouw. De islam kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat de niet-moslims denken, noch kan het worden beschuldigd op grond van de begrippen en de praktijken van de onwetende volgelingen. Het feit blijft dat de islam de vrouw heeft geëerd met het geven van al haar rechten en dat meer dan 1400 jaar geleden.

Vandaar dat het bovenkleed van de moslimvrouw een symbool is van de bescherming van haar innerlijke toestand. Haar sluier is een manifestatie van spiritualiteit.

Al-Ghaffur. Hoewel het woord als Vergevensgezind wordt vertaald, is zijn volle betekenis:

“Degene die de voorgaande zonden vergeeft en bedekt en een persoon beschermt voor eventuele tekortkomingen of gebreken die hem zouden kunnen hinderen in zijn vooruitgang in de toekomst.”

De islamitische sluier is geen schande, belemmering of onderdrukking van de vrouw. Integendeel, de islamitische sluier van een vrouw is een symbool van haar bescherming tegen de gevaren van buitenaf die haar morele en spirituele vooruitgang kunnen beïnvloeden. De  islamitische sluier is meer dan alleen het bedekken van het fysieke lichaam.

This Post Has 38 Comments

Leave a Reply